Organisationer

Sveriges Elgrossister

Sveriges Elgrossister, SEG, är branschorganisationen för elgrossisterna i Sverige.

EIO - Elektriska installatörsorganisationen

EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för el-, informations- och kommunikationsteknikföretagen.

Belysningsbranschen

Huvudorganisation för landets ledande leverantörer av ljuskällor, armaturer och driftdon.

Energiföretagen

Svensk Energi är bransch- och intresseorganisationen för landets elförsörjningsföretag, nät-, elhandel- och elproduktion.

Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet är ett yrkesförbund och organiserar yrkesfolk.

EL-Kretsen

Ett icke vinstdrivande servicebolag Ägs av 20 branschföreningar Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa producenterna att uppfylla producentansvaret för elektronik och batterier.